பூவுலகில் வாசத்தை தந்து வாடி விட்டது
சஞ்சீவி மலர்
இனி சொர்க்கத்திலும் மனிதம் பூக்கும்
ஆங்காங்கே கற்பக தருக்களில் 
அக்கினிக் குஞ்சுகள் கூடு கட்டும்..........!!!

ஏய்........எம தர்மனே.....!!!
பூவுலகில் வானுலகு பொறாமை கொள்வதற்கு
இது தான் நேரமா.........
சொர்க்கத்தில் அறிவுப்பசிக்கு
இது தான் காலமா........!!!
சற்றே அவசரம் கொண்டு விட்டாய் நீ
இதுவல்ல தர்மம்...........!!!

இளைஞர் மனங்களின் மரணத்தை மரணிக்க செய்த
புன்னகைப் பூ
கனவு தேசங்களால்
வெற்றி பறிக்கச் சொல்லிக் கொடுத்த
புன்னகை தேவன்
சொர்க்கத்தின் வண்ண இரதத்தில் பயணித்தான்(ர்)

எமக்கு புரிகிறது.....!!!
இனி வானுலகில் புதுமைகள் விரியும்
பூவுலகில் இளையவர் மனங்களில்
விதைக்கப்பட்ட கனவு விதைகள்
ஒரு நாள் கலாம் பெயர் சொல்லி
பூச்சொரியும்.......!!!
how to clear you tube history
cloud storage justcloud
skydrive
amazon
google
dropbox
file locker
bsr screen recorder
hoe to get subscriber4s
how to link with fb twitter

Google forum a best way to solve the issues:how to use

            Create an account and join in Google forum and solve your problems and any type of issues 

                       
                                            Everyone of us might have many issues in various fields and we search the solutions for the problems from others or on websites but sometimes we cannot get the correct solution or there will be needed a long time to find it. 

google page creating
google book

facebook gives you a chance to See Your 2012 Year in Review

facebook Profile -See your 2012 year in review and share on your wall


http://technologicalbooster.blogspot.com
                        You have three days only to enjoy in this year 2012 so facebook gives a new feature "See Your 2012 Year in Review" to explore  your 20 biggest moments from the year including life events, highlighted posts and your popular stories.

There are small three steps only to get this analysis and share the result.